आरमोरी पं.स. ची वार्षिक आमसभा ०५ जूनला

127

The गडविश्व
गडचिरोली, ३ जून : पंचायत समिती, आरमोरी ची सन २०२२-२३ या वर्षाची वार्षिक आमसभा सोमवार ०५ जूनला नवीन प्रशासकीय भवन सभागृह, तहसिल कार्यालय आरमोरी येथे सकाळी ११.०० वा. आमदार कृष्णाजी गजब यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजीत करण्यात आलेली आहे.
त्याअनुषंगाने पंचायत समिती, आरमोरीचे सदर वार्षिक आमसभेला संबंधितानी उपस्थित राहणेबाबत विनंती करण्यात आली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here