कवटाराम- कापेवंचा जंगल परिसरात पोलीस नक्षल चकमकीच्या दंडकारण्य चौकाशीबाबत

340

The गडविश्व
गडचिरोली : सर्व जनतेला कळविण्यात येते की, उपपोलीस स्टेशन, राजाराम (खांदला) तालुका अहेरी, जिल्हा गडचिरोली अंतर्गत, पोलीस पथक नक्षल शोध मोहिम राबवित असतांना, कवटाराम- कापेवंचा जंगल परिसरात पोलीस व नक्षल यांच्यात 23.07.2017 रोजी झालेल्या गोळीबारात एक पुरुष अनोळखी ईसम मृत्यू झालेला होता.
सदर अनोळखी मृतकाचे दंडाधिकारी तपास व चौकशी प्रक्रिया, उपविभागीय दंडाधिकारी अहेरी यांचे न्यायालयात सुरु असून वरील घटनेच्या संबंधात ज्या व्यक्ती यांना निवेदन/ प्रतिज्ञापत्र सादर करावयाचे आहे. त्यांनी ही प्रेस नोट प्रसिद्ध झाल्याचा दिनांकापासून 20 दिवसांचे आत उपविभागीय दंडाधिकारी, अहेरी यांचे न्यायालयात स्वत: उपस्थित राहुन कार्यालयीन वेळेत सादर करावे. घटनेसंबंधी माहिती देणाऱ्या व्यक्तीबाबत, त्यांचे विनंतीनुसार गोपनियता बाळगणेत येईल याची नोंद घ्यावी, असे सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी, अहेरी अंकित यांनी कळविले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here