विमुक्ती जाती, भटक्या जमाती व धनगर समाज प्रर्वगातील समाज बांधवांनी घरकुल योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन

202

The गडविश्व
गडचिरोली,१४ जुलै : सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण गडचिरोली कार्यालयाव्दारा विमुक्त जाती भटक्या जमाती व धनगर समाज प्रवर्गातील समाज बांधवांनी वैयक्तीक घरकुल योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले आहे. सदर घरकुल योजनेकरीता पात्र अर्जदारांनी संबधित ग्रामपंचायतीच्या माध्यमाने पंचायत समिती ,गटविकास अधिकारी यांचे मार्फत सहाय्य्क आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयास अर्ज सादर करावे.
विमुक्त जाती ,भटक्या जमाती तसेच धनगर समाज या प्रवर्गातील कुटुंबाचे राहणीमान उंचावणे, त्यांचे उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढुन त्यांना स्थिरता प्राप्त व्हावी. त्यांना विकासाच्या मुळ प्रवाहात येता यावे. या उद्देशाने सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत ग्रामिण भागातील विमुक्त जाती भटक्या जमाती प्रवर्गातील घटकांसाठी यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना व धनगर समाज प्रवर्गातील घटकांसाठी राज्यात धनगर समाज घरकुल योजना सन 2018-19 पासुन इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाअंतर्गत राबविण्यात येते.
ग्रामीण भागात किमान 10 कुटुंबासाठी सामुहिक वसाहत योजना राबवुन अथवा रमाई आवास योजनेच्या धर्तीवर वैयक्तीक स्वरुपात घरकुल लाभ देण्यात येतो. यासाठी सक्षम अधिका-यांने दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र, कुटुंबाचे वार्षीक उत्पन रु .1.20 लाख पेक्षा कमी असल्याचे उत्पन प्रमाणपत्र तसेच महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र, कुंटुबातील कोणत्याही व्यक्तीने महराष्ट्र राज्यात इतर कोणत्याही ठिकाणी घरकुल योजनेचा लाभ घेतला नसल्याबाबतचे 100 रु स्टॅप पेपरवर शपथपत्र, लाभार्थी कुटुंबाचे स्वत: चे मालकीचे घर भुखंड असल्याचा पुरावा नमुना-8 किंवा 7-12 उतारा दस्त नोंदणीची प्रत, अर्जदाराचे आधार ओळखपत्र, निवडणुक मतदार ओळखपत्र, बॅक पासबुक, राशन कार्ड, घरकर पावती, ग्रामपंचायतीचा रहिवासी दाखला, ग्रामसभेचा ठराव आदी कागदपत्रासह विहीत नमुन्यातील अर्ज संबधित ग्रामपंचायतीमध्ये सादर करावे. अधिक माहिती करीता व अर्जाकरीता पंचायत समिती कार्यालय किंवा 07132-222192 या क्रमांकावर संपर्क साधावा. असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here