भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेकरिता अर्ज आंमत्रित

326

– अनूसूचित जाती व नवबौध्द प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी योजनेचा लाभ घ्यावा
The गडविश्व
गडचिरोली : अनुसूचित जाती व नवबौध्द प्रवर्गातील ज्या विद्यार्थ्यांना शासकिय वस्तीगृहात अर्ज करून देखील शासकिय वस्तीगृहात प्रवेश मिळालेला नाही अशा विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिक्षण घेता यावे अशा विद्यार्थ्यांना भोजन, निवास,निर्वाह भत्ता व इतर शैक्षणिक सुविधा स्वत: उपलब्ध करून घेण्यासाठी आवश्यक ती रक्कम विद्यार्थ्यांच्या खात्यामध्ये थेट जमा करण्याकरीता शासनाने 13 जुन 2018 च्या सुधारित शासन निर्यणयान्वे भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना सुरू करण्यात आलेली आहे.या योजनेचा लाभ घेण्याकरीता विद्यार्थ्यांना 11 वी,12 वी तसेच इयत्ता 12 नंतरच्या व्यावसायिक तसेच बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रॉपर जिल्हयाच्या ठिकाणी असलेल्या विविध स्थरातील महाविद्यालयात/शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश घेतलेला असावा.या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना इयत्ता 10 वी/12वी/पदवी/पदवीका परिक्षेमध्ये 50% गुण असणे अनिवार्य आहे.
या योजनेमध्ये दिव्यांग (अनुसूचित जाती व नवबौध्द प्रवर्गातील) विद्यार्थ्यांना 3 टक्के आरक्षण असेल.दिव्यांग (अनुसूचित जाती व नवबौध्द प्रवर्गातील) विद्यार्थ्यांसाठी गुणवत्तेची टक्केवारी 40 टक्के इतकी राहिल.
सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सन 2021-22 या शैक्षणिक सत्राकरिता दि. 31 मार्च 2022 पर्यंत सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण,गडचिरोली यांचेकडे अर्ज सादर करण्यात यावे.सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विहित अर्जाचा नमुना सहाय्यक आयुक्त,समाज कल्याण गडचिरोली या कार्यालयात उपलब्ध आहे.असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त,समाज कल्याण,गडचिरोली यांनी केले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here