मर्दीनटोला जंगल परिसरात झालेल्या पोलीस-नक्षल चकमकीच्या दंडकारण्य चौकशीबाबत

262

The गडविश्व
गडचिरोली : मौजा- मर्दीनटोला जंगल परिसरात, पोलीस मदत केंद्र गॅरापत्ती, पोलीस स्टेशन कोरची, जिल्हा गडचिरोली जंगल परिसरात 13 नोव्हेंबर 2021 रोजी गडचिरोली जिल्हा अंतर्गत, पोलीस पथक नक्षल शोध मोहिम राबवित असतांना मर्दीनटोला जंगल परिसरात पोलीस व नक्षल चकमकीदरम्यान एकेवीस(21) पुरुष व सहा महिलांचे मृतदेह सापडल्याने सदर मृत्यूचे कारण तपास करणेकामी दंडाधिकारीय तपास व चौकशी प्रक्रिया सुरु केली आहे. सदर प्रकरणात फौजदार प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 176 अन्वये चौकशी करावयाची आहे. तरी वरील घटनेबाबत कोणत्याही व्यक्तीस माहिती असल्यास घटनास्थळी, प्रत्यक्षदर्शी चौकशीमध्ये भाग घेऊ इच्छिणाऱ्यांनी पुढील मुद्यांना अनुसरुन आपले लेखी निवेदन शपथपत्रासह उपविभागीय दंडाधिकारी,कुरखेडा यांचे समक्ष शपथेवर जाहीर सूचना दिनांक 15 फेब्रुवारी 2022 कार्यालयीन वेळेत सादर करावीत असे उपविभागीय दंडाधिकारी, कुरखेडा यांनी कळविले आहे.
चौकशीमध्ये भाग घेऊ इच्छिणाऱ्यांनी पुढील मुद्यांना अनुसरुन लेखी निवेदन द्यावे. घटनेचे आपण पाहिल्याप्रमाणे वर्णन, आपला या घटने विषयीचा अनुभव, घटनेनंतर किंवा आधी या घटनेशी काही घटना घडली असल्यास त्या विषयी माहिती सरकारी किंवा अन्य यंत्रणेच्या प्रतिक्रिया किंवा सहभाग यांच्या विषयी म्हणणे, या घटनेशी संबंधित इतर कोणतीही माहिती, उप विभागीय दंडाधिकारी, कुरखेडा यांचे समक्ष शपथेवर निवेदन 15 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत सादर करावे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here