खरीप हंगाम सन २०२२-२३ खरीप पिकाची हंगामी पैसेवारी जाहीर

1164

The गडविश्व
गडचिरोली, ११ ऑक्टोबर : खरीप पिकाची हंगामी पैसेवारी तहसिलदार यांचेकडून प्राप्त माहितीचे आधारे संकलीत करुन गडचिरोली जिल्ह्याची सन २०२२-२३ या वर्षाची खरीप पिकाची हंगामी पैसेवारी जाहीर करण्यात येत आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात एकूण १६८९ गावे असून, खरीप पिकाची गावे १५४८ आहेत. व एकूण पिका खालील क्षेत्राच्या २/३ क्षेत्रामध्ये खरीप पिकाची पेरणी केलेल्या रब्बी गावांची संख्या ०८ आहेत. त्यापैकी खरीप गावांमध्ये पीके नसलेली गांवे ४५ आहेत. सदर खरीप पिक असलेल्या गावापैकी ५० पैशाचे आत पैसेवारी असलेले खरीप गावे ० असून ५० पैशाचे वर पैसेवारी असलेल्या एकूण खरीप पिक असलेल्या गावांची संख्या १५११ आहेत. अशा प्रकारे एकूण १५११ खरीप पिक असलेल्या गावाची पैसेवारी जाहीर केलेली आहे. सबब गडचिरोली जिल्ह्याची खरीप हंगाम २०२२-२३ या वर्षाची हंगामी पैसेवारी ही ०.६८ आहे. असे जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांनी कळविले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here