एटापल्ली ते झारेवाडा रस्ता तात्काळ पूर्ण करा : जि.प. अध्यक्ष अजय कंकडालवार

307

– जिल्हाधिकारी यांना निवेदन केले सादर
The गडविश्व
गडचिरोली : एटापल्ली ते झारेवाडा रस्ता तात्काळ पूर्ण करण्याची मागणी जि. प. अध्यक्ष अजय कंकडालवार यांनी जिल्हाधिकारी संजय मीणा यांना निवेदनाद्वारे केली आहे.
सदर निवेदनात म्हंटले आहे कि एटापल्ली टोला, एकरा बु., एकरा खुर्द व झारेवाडा येथील नागरिकांनी एटापल्ली ते झारेवाडा रस्त्याचे काम PMGSY अंतर्गत मंजूर करण्यात आले. सदर रस्त्याचे काम दोन वर्षापूर्वी सुरु करुन अर्धवट झाल्यावर सदर काम बंद करून अर्धवट ठेवण्यात आलेले आहे. व मार्गावर एटापल्ली टोला, एकरा बु. एकरा खुर्द, व झारेवाडा असे चार गावे येत असुन सदर काम बंद असल्याने रस्त्यावर मोठी गिट्टी टाकुन ठेवलेली आहे व मोरी बांधकामाकरीता मोठमोठे खड्डे खोदुन ठेवल्याने या रस्त्यावर प्रवास करतांना नागरीकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत असल्याने सदर मार्गावरील रस्त्याचे काम पुर्ण करण्यात यावे अशी मागणी जि.प.अध्यक्ष अजय कंकडालवार यांनी निवेदनाद्वारे केलेली आहे.
एटापल्ली टोला, एकरा बु, एकरा खुर्द व झारेवाडा या मार्गावरी रस्त्याचे काम पूर्ण होणे आवश्यक असल्याने सदर रस्त्याचे काम तात्काळ पुर्ण करण्याकरीता संबंधित कंत्राटदारास तथा संबंधित यंत्रणेस आदेशीत करुन नागरीकांना ये-जा करण्यास सुरळीत मार्ग उपलब्ध करुन देण्यात यावे. अशी मागणीही जि. प. अध्यक्ष अजय कंकडालवार यांनी केली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here