अहेरी : १८ ऑक्टोंबर ला होणार ग्रामपंचायत निवडणूकीकरीता मतमोजणी

125

The गडविश्व
गडचिरोली,१४ ऑक्टोबर : सचिव राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र, मुंबई यांचे ७ सप्टेंबर २०२२ रोजीच्या आदेशान्वये जानेवारी २०२१ ते मे २०२२ या कालावधीत मुदत संपलेल्या व जून २०२२ ते सप्टेंबर २०२२ या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या तसेच नव्याने स्थापित ग्रामपंचायतींच्या (सदस्य पदासह थेट सरपंच पदाच्या) सार्वत्रिक निवडणूकांसाठी संगणक प्रणालीद्वारे राबविण्याचा प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला असून १८ ऑक्टोंबर ला ग्रामपंचायत निवडणूकीकरीता मतमोजणी होणार आहे.

सहाय्यक आयुक्त, राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र, मुंबई, ०४ ऑक्टोंबर, २०२२ गडचिरोली जिल्हयातील ग्रामपंचायत निवडणूकीकरीता मतमोजणी १७ ऑक्टोंबर २०२२ ऐवजी १८ ऑक्टोंबर, २०२२ अशा निश्चित करण्यात येत आहे. आणि जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांचे आदेश १२ ऑक्टोंबर, २०२२ अन्वये मतमोजणीची ठिकाण व वेळ निश्चित करुन दिलेले आहे. याबाबत शुध्दीपत्रक काढण्यात येत आहे.

मतमोजणीचे ठिकाण, दिनांक व वेळ

१८ ऑक्टोंबर २०२२ सकाळी १०.०० वाजता तहसिल कार्यालय, अहेरी येथे मतमोजणी होणार आहे. असे तालुका निवडणूक अधिकारी, तथा तहसिलदार, अहेरी यांनी कळविले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here